Dynamisch stapeltellen.*

* Bedacht door Team Meelhopper.

Bij de Cache technieken/variabelen heeft u al kennis gemaakt met woordwaarde en stapeltellen.

Bij het maken van één van mijn caches kreeg ik plotseling het idee voor het dynamisch stapeltellen.
Deze term heb ik dan ook gelanceerd bij die cache en het leverde erg leuke reacties op.

Hoe werkt het.

Bij dynamisch stapeltellen krijgen de letters van de waarden-reeks, de waarde van de gevonden antwoorden.
Voorbeeld:
Vraag 1: Op welk apparaat heb ik deze site gemaakt? Antwoord is A.
Antwoord: computer. letterwaarde = 111, stapeltellen = 3
Bij de volgende stapeltellingen is de waarde van A in de reeks geen 1 meer, maar 3.

Regel 1

Vraag 2: Welk snoepje verkleurd in je mond? Antwoord is B.
Antwoord: Toverbal. Let op!!
Normaal is de letterwaarde (20+15+22+5+18+2+1+12) = 95, dus B = 5.
Maar de waarde van A is voortaan 3 dus: (20+15+22+5+18+2+3+12)=97. B = 7.
Vanaf nu gebruik je de onderstaande reeks voor het
stapeltellen voor de volgende vragen.

regel 2

Vraag 3: Wie bakt er brood? Antwoord is C.
Antwoord: Bakker. Letterwaarde is met dynamisch stapeltellen 55 (7+3+11+11+5+18)
C = 1, dan wordt de onderstaande cijfers de nieuwe waarden-reeks.

regel 3

De antwoorden van de vragen bepalen dus de samenstelling van de waarden-reeks.
Nu spreek ik steeds over stapeltellen maar dit kan natuurlijk ook gebruikt worden voor
het bepalen van de woordwaarde.

Hier kunt u een makkelijk format downloaden.