Cache technieken.

Variabelen.

Lokaties van caches en waipoints worden aangegeven met een coördinaat. B.v. N 51° 35.826 E 005° 06.602
(Dit is het coördinaat van mijn eerstgevonden cache.) Een multicache kan bestaan uit een aantal coördinaten. Deze kun je dan invoeren in je GPS en je kunt vervolgens op pad.
Het cachecoördinaat zelf is bij een multicache altijd gecodeerd. Er staan vaak letters op plaatsen van cijfers.
Zo'n coördinaat formule kan b.v.zijn: N 51° 3A.BCD E 005° 0F.GHI
Op de waypoints (wp's) moet je dan een vraag beantwoorden om de waarden van de letters te kunnen bepalen. B.v., "Wat is het huisnummer?" Dit is A. Of je vindt er een aanwijzing.
Uiteindelijk vind je tijdens de route waardes voor alle gebruikte letters zodat je het cachecoördinaat kunt uitrekenen.

Bij veel multi caches worden ook de wp's met een gecodeerd coördinaat weergegeven. Op wp 1 vindt je dus een aanwijzing of antwoord om wp 2 te bepalen. Enz.

Woord- en letterwaarden.
Bij de variabelen techniek wordt ook veel gebruik gemaakt van woord of letteromzetting.
Er kan dan worden gevraagd om een gevonden antwoord te stapeltellen of de woordwaarde te bepalen.
Voorbeeld. Woordwaarde van de naam van deze school = B.
Als de naam, "De Vink" is, levert dit als woordwaarde 65 op. B is dus 65.
In onderstaande tabel is één en ander toegelicht. Er tevens zijn handige tooltjes die je hierbij een handje helpen.

Even de begrippen op een rijtje.

Cijfer Bestaat maar uit één teken. 0 t/m 9
Getal Bestaat uit één of meerdere cijfers.
Letterwaarde De waarde die een letter heeft in het alfabet. (A=1, B=2, C=3, D=4, . . . . . Y=25, Z=26.)
Soms wordt hiervan afgeweken. B.v. (A=26, B=25, C=24, . . . enz.) of maakt men gebruikt van omzetting via het GSM toetsenbord (A=2, B=2,. . . Z=9).
Dit wordt meestal wel extra vermeld. Normaal is dus de eerste methode.
Woordwaarde Alle waardes van de letters van een woord, bij elkaar opgeteld.
Cijfersom De cijfers van de gevonden woordwaarde (ww) bij elkaar optellen.
B.v. "streetview". Woordwaarde = 146. 1+4+6 = 11.
Stapeltellen
of rijsom
De cijfers van de gevonden woordwaarde (ww) bijelkaar optellen tot 1 cijfer overblijft.
B.v. "streetview". Woordwaarde = 146. 1+4+6 = 11. 1+1 = 2

 

Cijfersom en stapeltellen kun je ook toepassen op een reeks cijfers zoals b.v. een telefoonnummer of een getal. B.v. Stapeltellen van een telnr: 0648963521 => 44 => 8

Formules.
Een wp formule zoals b.v. N 51° 3A.BCD E 005° 0F.GHI, is nog vrij eenvoudig.

Bij caches met een hogere moeilijkheidsgraad krijg je soms te maken met meer gecompliceerde formules.
B.v. N51°4(B+C).(((B–A)xC)x(D–A)) E005°5(A+C+2).((DxBxC–10)x(B–C))

Hier moet dus echt gerekend worden. Maar wat moet je nu eerst uitrekenen.
Vroeger was de volgorde: MVDWOP (meneer van dalen wacht op antwoord).
Machtsverheffen, vermenigvuldigen, delen, worteltrekken,optellen en aftrekken.
Tegenwoordig wordt de volgorde van bewerking bepaald door het gebruik van haakjes.
Men werkt van binnen naar buiten en van links naar rechts. In het voorbeeld, (((B–A)xC)x(D–A)), reken je eerst B-A uit, vervolgens de uitkomst x C en dat vermenigvuldig je weer met de uitkomst van D-A.
Een heel gepuzzel soms. Ik vind het handig om de uitwerking in de regels eronder te schrijven en zo wat inzichtelijker te maken..
Voorbeeld: A=3, B=25, C=6 en D=7

(((B–A)xC)x(D–A))
(((25-3)x6)x(7–3))

(( 22 x 6) x  ( 4 ))
( 132    x   4 )
528

Romeinse cijfers.
Ook hiermee kun je geconfronteerd worden bij vragen. Vandaar een kleine tabel.

M = 1000
D = 500
C = 100
L = 50
X = 10
V = 5
I = 1
Er worden 3 max dezelfde tekens naast elkaar gebruikt.
III = 3. 4 weergegeven als IV. en 6 als VI.
Dus als een kleinere waarde links staatvan een grotere, wordt het van de grotere waarde afgetrokken. Staat hij rechts dan wordt hij er bij opgeteld.
IV = 4 (5-1) en VI = 6 (V+1). Nog een voorbeeld: MDCCCLXXXVI = 1886.

Er zijn nog meer waarden maar hiermee komt u een heel eind.